Kontaktperson

Siw Tollefsen
Ledende helsesøster
Tlf. 51 47 06 85

Barnas representant

Barnas representant skal være barn og unges talerør i den kommunale planhverdag i Sokndal.
IMG 6444

Barnas representant skal passe på at plan- og bygningslovens intensjoner om å sikre barn og unge gode oppvekstvilkår, ivaretas.

Dette kan gjelde saker som bl.a. omhandler barns leke- og oppholdsarealer og skoleveier.

I Sokndal er det ledende helsesøster Siw Tollefsen som er barnas representant. Ta gjerne kontakt med henne hvis du ønsker å ta opp noe som gjelder barnas oppvekstvilkår.

reguleringsplaner, oppvekst, barn, helsesøster, barnas representant

Sist oppdatert 06.08.18 - 09:33 av Øystein Løvø