Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage

Søknadskjema for redusert foreldrebetaling i barnehage
Ferieklubb3

Informasjon om redusert foreldrebetaling

Viser til siste endring i forskrift om foreldrebetaling i barnehage vedtatt i Stortinget, gjeldende fra 01.08.18:

  • Ingen husholdning skal betale mer enn 6 % av sin person- og kapitalinntekt for en barnehageplass.
  • Øvre inntektsgrense for å søke er 533 500 kroner.
  • Inntekten skal dokumenteres med selvangivelse
  • Ordningen er søknadspliktig.

Gratis kjernetid for 3 – 4 - og 5 åringer.

Alle 3 – 4 - og 5 åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage pr. uke.

Dvs de som går de 3 siste årene i barnehagen før skolestart.

Denne ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn kr. 533.500,-.

Ved behandling av søknader om redusert foreldrebetaling vil også gratis kjernetid bli vurdert.

Har du plass i en privat barnehage i Sokndal kommune, men bor i en annen kommune, skal du søke til den kommunen du og barnet har adresse i Folkeregistret.

Sokndal kommune er ansvarlig for behandling av søknadene. Private barnehager vil få informasjon om vedtatt pris slik at de kan fakturere riktig beløp.

Vedtak om redusert foreldrebetaling vil gjelde for ett barnehageår.

Alle skattepliktige inntekter skal oppgis, det gjelder også inntekter som ev ikke er forhåndsutfylt på selvangivelsen.

Det kan leveres søknad i løpet av året ved vesentlig reduksjon i inntekt eller samlivsbrudd.

Hvis samlede inntekter derimot får en vesentlig økning, er en pliktig til å oppgi dette.

Selvangivelsen skal sendes inn som dokumentasjon på inntekten. Du finner selvangivelsen

som innlogget bruker på altinn.no eller skatteetaten.no.

Hvis du ikke har selvangivelse, må du levere annen dokumentasjon. Dette kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver eller NAV.

Fortløpende søknader får ellers virkning fra måneden etter at søknaden er mottatt.  (Frist 15. i hver måned)

Du kan levere søknadsskjema og selvangivelsen på servicekontoret på Soknatun.

Trykk her for søknadskjema

Sist oppdatert 11.10.18 - 12:29 av Eline Nesvåg