Handlingsplan for et godt oppvekstmiljø uten mobbing

Handlingsplanen er revidert, og ny plan vedtatt i hovedutvalg for levekår 31.01.2017. Planen skal være for foreldre, lag/foreninger, barn og unge selv, ansatte, skole og barnehager.
Handlingsplan oppvekstmiljø forside

Handlingsplanen er viktig i kommunens satsing på oppvekstmiljø og mot mobbing. I planen er det gjort rede for de rutiner ulike sektorer (skole, barnehage, helsestasjon, oppvekstetat) har i forhold til å forebygge og håndtere mobbing. Vi har også gitt foreldre og lag/foreninger størrre plass enn i tidligere plan. Tanken er at foreldre, lag/foreninger og også barn og unge selv trenger råd og større trygghet og kunnskap om hvordan forebygge og håndtere mobbing.

Handlingsplan. Behandling levekår 31.01.2017

Handlingsplan for et godt oppvekstmiljø uten mobbing 2017-2021

Sist oppdatert 07.03.17 - 13:27 av Tone Eikeland