Kontaktperson

Øystein Løvø
Kommunalsjef Oppvekst- og kultur
Tlf. 51 47 06 40

Trafikksikkerhet

Ansvar for trafikksikkerhet ble høsten 2011 flyttet til Hovedutvalg for oppvekst- og kultur.
Refleks DSC8978- Foto: Trygg trafikk © Trygg trafikk

Ansvar for trafikksikkerhetsarbeidet er hjemlet i Vegtrafikklovens §40a: "Fylkeskommunen har et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket."
Fylkets trafikksikkerhetsutvalg, FTU, stimulerer kommunene til å utarbeide og vedta egne planer for trafikksikkerhetsarbeidet. Dette skjer ved at kommuner som har en vedtatt trafikksikkerhetsplan kan søke FTU om trafikksikkerhetsmidler.

Trafikksikkerhetsplan for Sokndal kommune 2013-2017

Se gjerne på Trygg trafikk sine nettsider for gode tips.

Sist oppdatert 16.04.14 - 10:04 av Eline Nesvåg