Kontaktperson

Tone Eikeland
Oppvekst- og kulturkonsulent
Tlf. 51 47 06 06

Sokndal ungdomsråd

Sokndal ungdomsråd ble opprettet våren 2011og skal være et rådgivende og pådrivende organ for kommunene i saker som berører ungdom. Ungdomsrådet disponerer et fast beløp til ungdomstiltak hvert år.
Ungdomsrådet får informasjon fra Kristinestad i Finland- Foto: Nils Jacobsen © Sokndal kommune

Formål og oppgaver

  • Fremme ungdommens interesser i lokalsamfunnet for å skape et godt oppvekstmiljø.
  • Være et høringsorgan for kommunen i saker som berører unge.
  • Fordele/ benytte budsjetterte midler ut fra egne prioriteringsliste.
  • Være kontaktledd mellom aktørene i ungdomsmiljøet.

VIL DU FINNE PÅ NOE FOR UNGDOM PÅ HAUA MEN MANGLER PENGER?

Ungdomsrådet har 25 000 kr hvert år til å støtte tiltak av/for ungdom.

Hovedkriterier for å kunne søke:

1) For ungdom i Sokndal 13 – 20 år.

2) Enkeltpersoner, grupper, lag/foreninger kan søke.

Det er en fordel at flest mulig kan få glede av tiltaket.

3) Det søkes med følgende opplysninger:

- En kort presentasjon av hva pengene skal gå til.

- Tid og sted for arrangementet

- Et overslag over utgifter og inntekter

Vedtak blir gjort i Ungdomsrådet fortløpende så lenge en har penger. Utbetaling skjer som oftest etter at kvittering (ev regnskap) er levert.

Søknaden sendes:

Sokndal kommune, Sokndal ungdomsråd, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane eller mail: tobe@sokndal.kommune.no

FacebookFølg oss på Facebook

Ikke gå glipp av noe!

Sist oppdatert 26.11.12 - 07:10 av Nils Jacobsen