Teknikk og miljø

Teknikk- og miljøetaten består i dag av totalt 26.6 årsverk. Dette er fordelt på 6,6 årsverk i administrasjonen og 20 årsverk i driftsavdelingen.

Sist oppdatert 30.04.14 - 14:47 av May Lene Vestbøstad