Private boligtomter

Byggeklare tomter til salgs

Nedre Skarås og Øyno

Private boligtomter til salgs

Boligfeltet Øyno. Tomt 11 i reguleringsplan til salgs for kr 910.000 ferdig opparbeidet, med vann, kloakk strøm og breibånd. Kontakt Tore Aarstad tlf 95152546.