Kontaktperson

Erik Gotfredsen
Byggesaksbehandler
Tlf. 51 47 06 36

Havn

Sogndalstrand Amfibygg

Etter flere år med dårlige fasiliteter ved amfiet og molo-området ble det igangsatt et prosjekt med å få på plass et funksjonelt bygg med flere funksjoner. Intensjonen med bygget, var at det skulle være et bygg til bruk for alle, så som båtturister, turfolk, fastboende og publikum ved arrangementer i amfiet. Det var et gjennomgående krav at bygg og uteområdet skulle være universelt utformet i henhold til dagen krav.

Rehabilitering av kommunal kai i Svartavik i Jøssingfjord

Sokndal kommune skal nå i gang med en etterlengtet rehabilitering av den kommunale kaien.

Gjestekaier i Sokndal kommune

Sokndal kommune har et nytt og moderne servicebygg i tilknytning til gjestekaien ved Malmkaien i Rekefjord. Det er igangsatt et prosjekt for å få føre opp et nytt servicebygg i tilknytning til reetablert loskai og amfiet på Sogndalstrand. Sokndal kommune vil i dialog med Rogaland Fylkeskommune jobber målrettet for å finne gode løsninger. Det er satt som mål å få dette klart til sommersesongen 2014.