Skjema

Denne siden inneholder nyttige skjemaer

Navn

Bokmål

Nynorsk

Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning – for søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 jf. matrikkelloven § 10

Bokmål

Nynorsk

Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring – for saker etter matrikkelloven som ikke krever tillatelse etter plan- og bygningsloven

Bokmål

Nynorsk

Sist oppdatert 26.09.18 - 09:51 av Martin Brunvatne