Kontaktperson

Dagfinn Mydland
Avd. leder driftsavd./Varabr.sjef
Tlf. 400 21 784

Sokndal brann- og redningsvesen

Vaktkhavende brannsjef i Sokndal kommune mobiltelefon 900 86 379 BRANNMELDING SOKNDAL KOMMUNE Brann og nødmeldinger : 110 Når hjelpen kan vente litt 51 91 85 20 Telefon Sokndal kommune dagtid 51 47 06 00

Logo

Informasjon om skogbrannfare og forbud mot å gjøre opp ild utendørs

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. Det er noen unntak fra forbudet;

1)    dersom kommunen har gitt tillatelse (eks. sankthansbål)

2)    dersom kommunestyret fraviker forbudet i lokal forskrift

3)    der det åpenbart ikke kan medføre brann.

I hager, i parker og annen innmark gjelder det en alminnelig aktsomhetsplikt.

Hva som er aktsomt må vurderes konkret. Det innebærer at man ser an forholdene og er forsiktig slik at brann ikke lett kan oppstå. Dersom brann oppstår må man foreta det som er mulig for å begrense skadevirkningene. Dette gjelder alle, hele tiden og over alt.

Når det er tørt og høy skogbrannfare, kan brann- og redningsvesen formidle at det etter deres vurdering ikke er aktsomt hvis man fyrer opp eksempelvis kullgrillen eller engangsgrillen. Gnister fra grill kan fraktes med vinden.

Krav til aktsomhet

Enhver har plikt til å vise aktsomhet ved brann. Det gjelder alle, hele tiden og over alt.

Aktsomhetsplikten er regulert i brann- og eksplosjonsvernloven § 5:

Enhver plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges.

Dette må du vite før du tenner bål

Det nærmer seg sommer og sol, med tilhørende uteliv i Sokndal

I den forbindelse informeres det om, at det lovlig kan benyttes grillinnretninger som utepeiser, bålpanne o.l.

Dette gjelder for hele kommunen, i og utenfor tettbebygd strøk.

Det oppfordres til forsiktig bruk samt grei plassering med hensyn til brannfare og nærmeste nabo.

Informer gjerne naboer om din (kanskje nye) grillinnretningen, dette med tanke på røyk som ikke tidligere er kjent osv.

Ved kjennskap til ildstedet kan dette forebygge, og kanskje hindre en brannutrykning.

Ta gjerne kontakt vedr. spørsmål.


Tidsrom og hendelse:

15. april - 1. mai: Brenning kan tillates etter søknad til Brannsjefen.
Ring den lokale vaktlederen, mobil 900 86 379.

1. mai - 1. august:All brenning er forbudt, ingen tillatelser gis
(unntak er brenning av løv/greiner etc. i et begrenset og kontrollert område, samt i tønne - hvis det ikke strider mot vedtatte lokale forskrifter).

1. august - 15. september: Brenning kan tillates etter søknad til den lokale vaktlederen, mobil 900 86 379.

Grunnlag for alle tillatelser:

• Stedsangivelse for hvor det skal brennes

• Dag/tidsrom

• Ansvarlig person

• Mobilnr vedkommende kan treffes på

• ALL ÅPEN FLAMME SKAL VÆRE SLUKKET VED MØRKETS FREMBRUDD!

• Skal logges på brannvakta i Flekkefjord

De mest brannfarlige ukene i året
Statistisk sett er de siste dagene av året den perioden det brenner mest i Norge. Gjennomsnittlig brenner det to til tre ganger så mye i denne perioden sammenlignet med resten av året

Lokale brenneforskrifter - Sokndal kommune - Kart

Sokndal kommune
Brann og redning
Terje Glendrange
Brannsjef

Sist oppdatert 07.05.19 - 10:26 av Eline Nesvåg