Informasjon / Nyheter

Nå skal alle små vannforsyningsanlegg registreres

Brønner som gir drikkevann til mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig, skal registreres hos Mattilsynet. Dette gjelder også for eksempel tjern og bekker.

Nye forskrifter for vann- og avløpsavgifter

Kommunestyret har 29. oktober 2018 vedtatt nye forskrifter for vann- og avløpsavgifter