Visjon og logo - en forklaring

Sammen skaper vi kunnskap for livet!

Sammen forteller om et nødvendig samspill mellom skolen, elevene, foresatte, kommunens næringsliv, og frivillige organisasjoner.
Skaper sier at vi gjør dette aktivt, det oppstår ikke av seg selv, det må gjøres med sterk vilje og glød.
Kunnskap for livet favner:

  • Kunnskap som kvalifiserer deg til å leve et godt og sterkt liv.
  • Kunnskap som strekker seg ut over det rent faglige, som gjør deg i stand til trives alene og sammen med andre mennesker, i med- og motgang, i skiftende tider og tett på virkeligheten.
  • Kunnskap som setter deg i stand til å møte fremtidens utfordringer med optimisme.

Strategiene våre:

  • Skolen som trygg ramme - struktur, tydelighet og forutsigbar.
  • Skolen som arena for empatisk fellesskap - anerkjennende,  ansvarlighet og gjensidighet.
  • Skolen som arena for utforskning - observerende undring,  nysgjerrig og  leken.

Metodene våre:

Kommunisere empatisk, tilpasse, veilede, samarbeide, utforske, undre og leke.

Kunnskapsraketten - logoen:

Hjertet symboliserer empati som er trygt omsluttet og ivaretatt i en vernende ramme.
Den lekne bevegelige streken representerer entusiasmen og kraften som skal til for å føre raketten mot stjernen.
Stjernen står som symbol på å kunne være ”stjerne” i sitt eget sterke vitale liv .