Elevråd

I opplæringsloven § 11-2 står det at hver grunnskole skal opprette et elevråd for mellom- og ungdomstrinnet.

Elevrådet skal arbeide for å skape et godt lærings- og skolemiljø. Representantene i elevrådet velges innen de tre første ukene etter skolestart. Elevrådskontakten, en ansatt ved skolen, har ansvar for å hjelpe elevrådet. 

Kontakt oss

Edgar Thodal
Lærer
E-post
Irene Tønnessen
Lærer
E-post