Foreldrekontakter

Foreldrekontaktene er bindeleddet mellom foreldrene i gruppen og kontaktlæreren.

Foreldrekontaktens oppgaver:

  • Kontaktperson mellom foresatte og kontaktlærer i klassen. Det er viktig å holde en tett dialog mellom mellom hjem og skole slik at ev. misnøye blant foresatte kommer fram på et tidlig tidspunkt. På denne måten er det lettere å gjøre justeringer til alles beste. På samme måte er foreldrekontaktene det viktigste talerøret ut til foresatte når det gjelder informasjon fra skolen. Gjør foresatte oppmerksomme på dette, på første foreldremøte.
  • Skal delta i planlegging og tilrettelegging av et godt læringsmiljø og læreinnhold for trinnet/klassen.
  • Samarbeide med de tillitsvalgte i klassen.
  • Har ansvar for å kontakte og "ta imot" nye foreldre i klassen og sørge for at de føler seg velkomne. Det bør være kontaktlærers ansvar å underrette foreldrekontaktene om nykommere.
  • Skal i samarbeid med kontaktlærer for klassen legge opp foreldremøter og gjennomføring av disse.
  • Være med i planleggingen og gjennomføringen av sosiale arrangement i klassen. Sammen med kontaktlærer legge fram årshjulet, med forslag til sosiale arrangement, foreldremøter, temamøter etc, for på best mulig måte å kunne utvikle et godt sosialt miljø i klassen og på trinnet.
  • Hjelp til praktiske gjøremål som skaffe sjåfører, kaffekokere, gjøre innkjøp etc. Husk at foreldrekontaktene ikke nødvendigvis skal gjøre alt arbeidet! Det trengs en telefon, velvilje, pågangsmot og et ønske om å ville barnets beste.
  • Sørger for at det blir skrevet referat fra foreldremøter. Kontaktlærer har ansvar for at alle foresatte får referatet.