Skolegudstjenester og alternativt opplegg

Skolegudstjeneste tilbys som en del av den generelle kultur- og tradisjonsformidlingen i henhold til overordnet del i opplæringsloven - verdier og prinsipper for grunnopplæringen.

Skolen tilbyr et likeverdig pedagogisk opplegg for de som ikke ønsker å delta. Begge disse to tilbudene vil bli gjennomført parallelt. Det ene i et kirkerom og det andre på et ikke-religiøst sted, som for eksempel skolen. Begge oppleggene vil kunne variere noe, alt etter trinn og antall elever.

Disse to oppleggene vil ikke bli definert som skolens avslutning. Skolens avslutning vil skje på skolens område og/ eller i andre lokaler.

Foresatte må logge seg inn i Visma Flyt skole, der det ligger samtykkeskjema / påmelding. Her samtykker foresatte til skolegudstjeneste eller alternativt opplegg ved å trykke ja eller nei på disse to alternativene. Samtykke må gjøres i 1. klasse, men kan endres gjennom hele skoleløpet.

Logg inn i Visma Foresattportal

 

Eksempel på Alternativt opplegg (PDF, 4 MB)

 

Udir - Skolegudstjeneste / alternativt opplegg