Visma flyt skole

Sokndal skole bruker "Visma flyt skole" som kommunikasjon mellom skole og hjem (skoleadministrativt system).

Ansatte og foresatte kommuniserer gjennom appene Min Skole – foresatt og Min Skole - ansatt.

Foresatte logger inn i Visma flyt skole med ID-porten. 

Logg inn i Visma foresattportal

For foresatte er de mest brukte funksjonene lagt til appen, Min Skole – foresatt, men noe må utføres i Visma foresattportalen. Det er direkte lenke mellom appen og foresattportalen.

Dette kan du gjøre i appen  "Min Skole foresatt"

 • Motta og sende meldinger (skole-hjem dialog)
 • Registrere kortere fravær, for eksempel ved sykdom
 • Besvare digitale skjema skolen sender ut 
 • Se elevens karakterer, 8.-10. trinn 
 • Besvare samtykker
 • Sende gruppemeldinger
 • Kobling til foresattportal for formelle søknader og andre relevante prosesser

Dette kan du gjøre i "Visma - foresattportal"

 • Se søknadshistorikk 
 • Søke permisjon 
 • Søke SFO-plass, si opp og endre plassen 
 • Søknad om redusert betaling - SFO
 • Finne oversikt over skjemaer fra skolen som er svart på 

Last ned Visma - Min Skole foresatt for Android

Last ned Visma - Min Skole  foresatt for Apple

Har du utfordringer med appen, installer den på nytt. Dersom problemet ikke løser seg, ta kontakt med skolen.