Viktig informasjon om koronavirus

Ansattoversikt

Ansattoversikt


6. Omsorg helse/velferd

Ansatte i avdelingen 6. Omsorg helse/velferd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
51 47 04 88
51 47 04 80
51 47 07 07
482 86 490

Besvares innen en uke.
Haster det å få kontakt:
Omsorgskontoret 51 47 04 72

Dette er en offentlig mail,
sensitive personopplysninger skal ikke skrives her.

Kreftkoordinator
51 47 04 72
51 47 06 80
Helsesykepleier 51 47 06 91 969 44 135
Helsesykepleier 51 47 07 09 917 20 752
Jordmor 51 47 06 84 476 92 191
Kontaktperson psykisk helsetjeneste 51 47 06 67
Fysioterapeut - Manuellterapeut 940 02 075
Helse og velferdsleder 51 47 06 86
Barneansvarlig psykisk helsetjeneste 51 47 06 70
Ruskonsulent 51 47 06 61 404 12 747
Psykolog 51 47 06 68
Enhetsleder 51 47 04 91 404 47 163
Koordinator barn og ungdom 996 22 768
Konsulent 51 47 04 72 477 90 504
Kommuneoverlege
Rådgiver 51 47 06 24
Ergoterapeut 400 20 994
Enhetsleder 51 47 04 90 404 47 164
Fysioterapeut - Manuellterapeut 940 02 075
Ledende helsesykepleier 51 47 06 85 969 42 943
Sykepleier 51 47 06 91
Omsorgsleder 51 47 04 75 404 47 162

 

 

 

Til toppen