Ansattoversikt

Ansattoversikt


Eksterne

Ansatte i avdelingen Eksterne
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
51 46 49 90
DIM
Husbanken
55 55 33 33

Postadresse:
Gamleveien 24, 4380 Hauge i Dalane
Besøksadresse:
Torvgården, 4380 Hauge i Dalane 

 

NAV Sokndal
51 33 65 90
51 49 07 78

Storgaten 35

4370 Egersund

 

IKT

Ansatte i avdelingen IKT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT-leder 51 47 06 59
IKT-Ansvarlig 51 47 07 11 400 37 416

Informasjontekst

IKT-lærling 51 47 06 41 969 47 830

Landbrukskontoret

Ansatte i avdelingen Landbrukskontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Jordbrukssjef 51 46 10 32
Rådgiver 51 46 10 33
Konsulent 51 46 10 30
Skogbrukssjef 51 46 10 37

Levekår

Ansatte i avdelingen Levekår
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
51 47 04 88
51 47 04 80

Besvares innen en uke.
Haster det å få kontakt:
Omsorgskontoret 51 47 04 72

Dette er en offentlig mail,
sensitive personopplysninger skal ikke skrives her.

Demenskoordinator

Besvares innen en uke.
Haster det å få kontakt:
Omsorgskontoret 51 47 04 72

Dette er en offentlig mail,
sensitive personopplysninger skal ikke skrives her.

Kreftkoordinator
116117

51 49 43 43 / 51 79 98 00

116117

38 32 10 88

For innbyggere bosatt i Åna-Sira - utenom tidspunkt for dag-legevakt 

 

51 47 04 72
51 47 06 80

Telefaks: 51 47 06 81

Leder SFO 51 47 07 19
51 46 84 00

Åpent sentralbord kl. 08.00-15.00.

Ved akutthendelser utenom arbeidstid:

Barnevernvakt 40 03 45 73

 Klikk for stort bilde  

Helsesykepleier 51 47 07 09 969 44 135
Jordmor 51 47 06 84 476 92 191
Kontaktperson psykisk helsetjeneste 51 47 06 67
Fysioterapeut - Manuellterapeut 940 02 075
Kommunalsjef levekår 51 47 06 06 412 31 989
51 47 07 10
Prosjektleder Jøssingfjord vitenmuseum
Helse og velferdsleder 51 47 06 86
Biblioteksjef
Barneansvarlig psykisk helsetjeneste 51 47 06 70
Ruskonsulent 51 47 06 61 404 12 747
Rådgiver 51 47 06 40 992 35 408
Psykolog 51 47 06 68
Enhetsleder 51 47 04 91 404 47 163
Koordinator barn og ungdom 996 22 768
Konsulent 51 47 04 72
Kulturskolerektor 51 47 06 42
Pedagogisk veileder 51 47 06 43
Kommuneoverlege 51 47 06 15
Rådgiver 51 47 06 24
Ergoterapeut 400 20 994
Kinosjef 969 47 830
Enhetsleder 51 47 04 90 404 47 164
Fysioterapeut - Manuellterapeut 940 02 075
Ledende helsesykepleier 51 47 06 85 969 42 943
Sykepleier 51 47 06 91
Omsorgsleder 51 47 04 75 404 47 162

 

 

 

Ordfører

Ansatte i avdelingen Ordfører
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
51 47 06 10 469 61 590

Renhold

Ansatte i avdelingen Renhold
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Renholdsleder

Sentraladministrasjonen

Ansatte i avdelingen Sentraladministrasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
51 47 06 00
Lærling kontor og administrasjon
Konsulent 51 47 06 06
Konsulent 51 47 06 02
Rådmann 51 47 06 07 488 90 324
Politisk sekretær 51 47 06 09

Sokndal skole

Ansatte i avdelingen Sokndal skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent Sokndal skole 51 47 07 00
Rektor Sokndal skole 51 47 07 00

Teknikk og miljø

Ansatte i avdelingen Teknikk og miljø
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder prosjektstyring 51 47 06 35 416 90 122
Vann- og avløpsleder 51 47 06 32 482 87 420
Byggesaksbehandler 51 47 06 36
Saksbehandler vann og avløp 51 47 06 38 948 42 919
Næringssjef 51 47 06 16
Avdelingsleder driftsavdeling 400 21 784
Plan- og miljørådgiver 51 47 06 34
Prosjektleder 51 47 06 21
Forvaltningsleder 51 47 06 30 996 26 525
Kommunalsjef teknikk- og miljø 51 47 06 31

Økonomi og lønn

Ansatte i avdelingen Økonomi og lønn
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
51 47 06 23

Kontonummer for innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift: 6345.06.11117

51 47 06 00
Økonomikontoret
Kommunalsjef Personal & Utvikling/Personvernombud 51 47 06 08
Økonomisjef 51 47 06 20
Konsulent 51 47 06 23
Økonomikonsulent 51 47 06 22
Lønn- og personalrådgiver 51 47 06 25
Konsulent 51 47 06 21
Til toppen