Viktig informasjon om koronavirus

Ansattoversikt

Ansattoversikt


1. Ordfører

Ansatte i avdelingen 1. Ordfører
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 51 47 06 10 469 61 590

2. Sentraladministrasjonen

Ansatte i avdelingen 2. Sentraladministrasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
51 47 06 00
Lærling kontor og administrasjon 51 47 06 03
Konsulent 51 47 06 06
IKT-leder 51 47 06 59
Aktivitetskoordinator 51 47 06 15
Rådgiver 51 47 06 40 992 35 408
IKT-Konsulent 51 47 06 11 400 37 416

Informasjontekst

Erling Mjølhus
Konsulent 51 47 06 02
Rådmann 51 47 06 07 488 90 324
IKT-lærling 51 47 06 41 969 47 830
Politisk sekretær 51 47 06 09

3. Økonomi

Ansatte i avdelingen 3. Økonomi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
51 47 06 23

Kontonummer for innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift: 6345.06.11117

51 47 06 00
Økonomikontoret
Økonomisjef 51 47 06 20
Konsulent 51 47 06 23

4. Personal og lønn

Ansatte i avdelingen 4. Personal og lønn
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef Personal & Utvikling/Personvernombud 51 47 06 08
Lønn og personalkonsulent 51 47 06 22
Lønn og personalkonsulent 51 47 06 21

5. Teknikk og miljø

Ansatte i avdelingen 5. Teknikk og miljø
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
900 86 379
Renholdsleder 51 47 06 00
Leder prosjektstyring 51 47 06 35 416 90 122
Vann- og avløpsleder 51 47 06 32 482 87 420
Byggesaksbehandler/havn 51 47 06 36
Saksbehandler vann og avløp 51 47 06 38 948 42 919
Næringssjef 51 47 06 16
Avdelingsleder driftsavdeling 400 21 784
Kart / matrikkel 51 47 06 33
Plan- og miljørådgiver 51 47 06 34
Prosjektleder 51 47 06 21 979 66 790
Forvaltningsleder 51 47 06 30 996 26 525
Kommunalsjef teknikk- og miljø 51 47 06 31

6. Omsorg helse/velferd

Ansatte i avdelingen 6. Omsorg helse/velferd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
51 47 04 88
51 47 04 80
51 47 07 07
482 86 490

Besvares innen en uke.
Haster det å få kontakt:
Omsorgskontoret 51 47 04 72

Dette er en offentlig mail,
sensitive personopplysninger skal ikke skrives her.

Kreftkoordinator
51 47 04 72
51 47 06 80
Helsesykepleier 51 47 06 91
Helsesykepleier 51 47 07 09 969 44 135
Jordmor 51 47 06 84 476 92 191
Kontaktperson psykisk helsetjeneste 51 47 06 67
Fysioterapeut - Manuellterapeut 940 02 075
Helse og velferdsleder 51 47 06 86
Barneansvarlig psykisk helsetjeneste 51 47 06 70
Ruskonsulent 51 47 06 61 404 12 747
Psykolog 51 47 06 68
Enhetsleder 51 47 04 91 404 47 163
Koordinator barn og ungdom 996 22 768
Konsulent 51 47 04 72
Kommuneoverlege
Rådgiver 51 47 06 24
Ergoterapeut 400 20 994
Enhetsleder 51 47 04 90 404 47 164
Fysioterapeut - Manuellterapeut 940 02 075
Ledende helsesykepleier 51 47 06 85 969 42 943
Sykepleier 51 47 06 91
Omsorgsleder 51 47 04 75 404 47 162

 

 

 

7. Oppvekst og kultur

Ansatte i avdelingen 7. Oppvekst og kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder SFO 51 47 07 19
Kommunalsjef levekår 51 47 06 06 412 31 989
51 47 07 10
Prosjektleder Jøssingfjord vitenmuseum
Biblioteksjef
Kulturskolerektor 51 47 06 42
Pedagogisk veileder 51 47 06 43
Kinosjef 969 47 830

8. Sokndal skole

Ansatte i avdelingen 8. Sokndal skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent Sokndal skole 51 47 07 00
Rektor Sokndal skole 51 47 07 00

9. Landbrukskontoret

Ansatte i avdelingen 9. Landbrukskontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Jordbrukssjef 51 46 10 32
Rådgiver 51 46 10 33
Konsulent 51 46 10 30
Skogbrukssjef 51 46 10 37

Øvrige kontakter

Ansatte i avdelingen Øvrige kontakter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post

Besvares innen en uke.
Haster det å få kontakt:
Omsorgskontoret 51 47 04 72

Dette er en offentlig mail,
sensitive personopplysninger skal ikke skrives her.

Demenskoordinator
51 46 49 90
DIM
81 55 50 15
Husbanken
116117
116117

38 32 10 88

For innbyggere bosatt i Åna-Sira - utenom tidspunkt for dag-legevakt 

 

55 55 33 33

Postadresse:
Gamleveien 24, 4380 Hauge i Dalane
Besøksadresse:
Torvgården, 4380 Hauge i Dalane 

 

NAV Sokndal
51 33 65 90
51 46 84 00

Åpent sentralbord kl. 08.00-15.00.

Ved akutthendelser utenom arbeidstid:

Barnevernvakt 40 03 45 73

 Klikk for stort bilde  

917 20 752
Til toppen