Kontakt oss


Skriv en melding til kommunen.


Under kan du sende en e-post til Sokndal kommune.
Vær klar over at all e-post til kommunen i utgangspunktet er journalpliktig etter arkivloven og vil også kunne være et offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter Offentleglova.

Dersom du skal sende personsensitive opplysninger til oss, ber vi om at disse av sikkerhetsmessige hensyn ikke blir sendt på e-post.
Jf. forvaltningslovens § 13 og/eller sensitive personopplysninger jf. personopplysningsloven.

Med eDialog kan du sende oss henvendelser sikkert digitalt.