Samarbeids- og skolemiljøutvalg (SU)

I opplæringsloven § 11-1 og § 9a står det at skolen skal ha et samarbeidsutvalg (SU) og et skolemiljøutvalg.

Samarbeidsutvalget består av to representanter fra undervisningspersonalet, en fra andre tilsatte, to fra FAU, to elever og to fra kommunen, hvorav den ene skal være rektor.

Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen, men har ingen beslutningsrett. Samarbeidsutvalget skal være rådgivende, kontaktskapende og samordnende ledd for partene i skolesamfunnet. Dersom sakene er taushetsbelagte skal ikke elevene delta.

Ved Sokndal skole er det samarbeidsutvalget som gjøres om til skolemiljøutvalg, når aktuelle saker skal behandles. Elever og foreldre skal ha flertall i skolemiljøutvalget, dette gjøres ved at foreldrerepresentantene har dobbeltstemme. Skolemiljøutvalget skal ivareta elevenes fysiske og psykiske skolemiljø.

 

Referat - SU
Tittel Publisert Type
Referat SU 6.3.24

18.03.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat SU 6.3.24.pdf
Referat 01.06.2023

24.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat 01.06.2023.pdf
Referat 16.03.2023

24.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat 16.03.2023.pdf
Referat 06.04.2022

24.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat 06.04.2022.pdf
Referat 14.01.2021

24.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat 14.01.2021.pdf
Referat 09.01.2020

24.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat 09.01.2020.pdf

Kontakt oss

Marita Pedersen
Rektor
E-post
Telefon 97 65 77 65