Legat

Søknadsfrist for 2023: 01.november.2023

Du kan søke her.

 

Thilda Bøes legat / John Bakke og hustrus fond

Legatene kan søkes av skoleungdom som har fullført 3-årig videre utdanning og har begynt på høyere utdanning og i tillegg bor borte fra hjemmet.
Det kan søkes om legatene t.o.m. det året søkeren fyller 29 år. Sosialt vanskeligstilte søkere som bor hjemme kan også komme i betraktning.


Gunnar og Gjertrud Egelands stiftelse

Legatet kan søkes av studerende ungdom som utdanner seg på høyskole eller universitet og som er hjemmeværende / oppvokst i Sokndal kommune.


Lars Løvaas og hustru Annes fond

Legatet kan søkes av ungdom tilhørende i Sokndal kommune som har mistet far eller mor, og som tar videregående utdanning etter grunnskole.
Legatet dekker dokumenterte utlegg til skolemateriell. Aldersgrense: t.o.m. fylte 20 år ved skoleårets begynnelse.