Skjenkebevilling

Ambulerende skjenkebevilling - Gjelder kun for slutta lag.
Sokndal kommunestyre har i medhold av alkohollovens § 4-5 vedtatt å opprette en ambulerende skjenkebevilling i Sokndal kommune.
Søknader om ambulerende skjenkebevilling må være kommunen i hende minst en uke før arrangementet finner sted.
Søknader som mottas etter denne fristen kan ikke regne med å bli behandlet.

Skjenking for en enkelt anleding - Åpne arrangement
Lag og foreninger som har åpne arrangement må presisere dette på søknadsskjema.
Dette er ikke ambulerende skjenkebevilling, og vil vanligvis avgjøres ved administrativ behandling, men kan også i spesielle tilfeller måtte behandles politisk.
Vi ber derfor om at slike søknader sendes minst 14 dager før arrangementet finner sted.

Dispensasjon:
Søknad om dispensasjon fra vedlagte retningslinjer må behandles politisk og må derfor sendes kommunen i brev eller på e-post 2 måneder før arrangementet finner sted.
Det må presiseres i søknaden hvilken type arrangement en søker på.

 

Søknadsskjema: https://skjema.onacos.no/sokndal/ Velg skjema for skjenkebevilling.

Bevillingen skal brukes etter vedlagte retningslinjer. (PDF, 315 kB)