Brukerstyrt Personlig Assistent (BPA)

Tjenesten brukerstyrt personlig assistent er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven §3-8. Her redegjøres det for at kommunen skal ha tilbud om brukerstyrt personlig assistent.

Spørsmål vedrørende brukerstyrt personlig assistent kan rettes til Helse- og velferdsavdelingen.

Kontakt oss

Sigmund Hadland jr.
Kommunalsjef Helse og omsorg
E-post
Telefon 40 09 63 88