Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Brukerstyrt Personlig Assistent (BPA)

Brukerstyrt Personlig Assistent (BPA)

Tjenesten brukerstyrt personlig assistent er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven §3-8. Her redegjøres det for at kommunen skal ha tilbud om brukerstyrt personlig assistent.

Spørsmål vedrørende brukerstyrt personlig assistent kan rettes til Helse- og velferdsavdelingen.

Kontakt oss

Sigmund Hadland jr.
Helse og velferdsleder
E-post
Telefon 51 47 06 86
Til toppen