Trygghetsalarm

Når kan du bruke trygghetsalarmen?

Bruk alarmen når du opplever at du befinner deg i en akutt omsorgssituasjon.

En akutt omsorgssituasjon er å forstå som en tilstand som brukeren kommer i øyeblikkelig i, eller i løpet av noen timer.

Utrykningstid: snarest mulig, senest innen 30 minutter ved varslet alarm om nødstilfelle.

Trygghetsalarm kan gis som en serviceytelse, og et hjelpetiltak for deg som har så alvorlig sykdom og/eller funksjonssvikt at det lett kan oppstå situasjoner hvor du kan få behov for å tilkalle hjelp. Dette kan gjelde eldre, funksjonshemmede eller andre som føler seg utrygge ved å bo alene.

Trygghetsalarm kan også gis som et supplerings-alternativ til helsehjelp – dette blir vurdert under kartleggings-besøk hos deg ved behandling av din søknad.

Målet er å bidra til økt trygghet, slik at du fortsatt kan være fysisk og sosialt aktiv, og bo lengst mulig i eget hjem.

Før tildeling av trygghetsalarm blir det vurdert om du kan være hjulpet med andre hjelpemidler som for eksempel mobiltelefon/trådløs telefon.  Dersom alternativ ikke finnes, blir det vurdert om du kan håndtere en trygghetsalarm.

Trygghetsalarmen skal ikke brukes til oppdrag knyttet til ditt vedtak om helsehjelp. For henvendelser om omsorgsoppgaver knyttet til ordinært vedtak, kan du kontakte hjemmesykepleien direkte per telefon: 40 44 71 44 / 45 og for de som bor i omsorgsbolig kontakt telefon 40 44 71 54 / 55.
 

For å ha motta tjenesten trygghetsalarm må du installere en elektronisk lås på døren din.


Sokndal kommune har tatt i bruk e-lås til mottakere av trygghetsalarm for å øke sikkerheten og gi raskere hjelp. Formålet med e-lås er å redusere tiden de ansatte bruker på nøkkelhåndtering, og redusere risikoen for nøkler på avveie. Dørlåsen fungerer slik at ansatte i hjemmetjenesten, som har oppdrag hos brukeren, kan aktivere låsen gjennom bruk av en digital nøkkel.

Bruker selv, og pårørende, kan bruke nøkkel som før. Selve låse-enheten monteres på innsiden av inngangsdøren, og er ikke synlig fra utsiden.