Vold i nære relasjoner - informasjon til voksne

Hva gjør jeg ved mistanke om vold i nære relasjoner? 

Din utvei er en nasjonal nettportal som gir oversikt over ulike hjelpetilbud over hele landet. Her finner du også informasjon, fagstoff og en spørsmål- og svartjeneste der du kan stille spørsmål og få svar anonymt. Informasjon finnes på mange ulike språk.

Vern for eldre  hjelper eldre over 62 år som står i fare for eller er utsett for overgrep.

Hvorlite.no er politiets informasjonsside om vold i nære relasjoner

Kontakt oss

Ellen Birkeland
Sykepleier psykisk helsetjeneste
E-post
Telefon 40 02 12 41