Vold i nære relasjoner - informasjon til voksne

Vold i nære relasjoner - informasjon til voksne

Hva gjør jeg ved mistanke om vold i nære relasjoner? 

Din utvei er en nasjonal nettportal som gir oversikt over ulike hjelpetilbud over hele landet. Her finner du også informasjon, fagstoff og en spørsmål- og svartjeneste der du kan stille spørsmål og få svar anonymt. Informasjon finnes på mange ulike språk.

Vern for eldre  hjelper eldre over 62 år som står i fare for eller er utsett for overgrep.

Hvorlite.no er politiets informasjonsside om vold i nære relasjoner

Kontakt oss

Dalane barnevern
E-post
Telefon 51 46 84 00

Åpent sentralbord kl. 08.00-15.00.

Ved akutthendelser utenom arbeidstid:

Barnevernvakt 40 03 45 73

 Dalane barnevern  

Ellen Birkeland
Kontaktperson psykisk helsetjeneste
E-post
Telefon 51 47 06 67
Lene Longfjeld Østebrøt
Omsorgsleder
E-post
Telefon 51 47 04 75
Mobil 404 47 162

 

 

 

Til toppen