Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Legevakt

Legevakt

Sokndal legekontor har legevakt-ansvar fra kl 08-16: Ring sentralbord tlf 51 47 06 80 mellom kl 08-09 og kl 12-14.30 på hverdager

Utenom disse tidene kontaktes legevakt-sentralen på telefon 116117 

Dersom man ønsker kontakt med lege i tidsrommet kl 08.00-16.00. skal man alltid ringe til egen fastlege. Fastlegen tar også i mot pasienter med "akutte" oppståtte, eller forverring av kjente sykdommer. 

Dersom fastlegen ikke er tilgjengelig, skal han eller hun opplyse hvem som er vedkommende sin vikar. Man skal deretter kontakte vikaren. Fastlegene er vikarer for hverandre.

Evt kan du ringe telefon 116 117 for å få opplysninger om hvem som har dag-legevakt.

Kontakt oss

Legevakt
Telefon 116117
Legevakt Flekkefjord
Telefon 116117

38 32 10 88

For innbyggere bosatt i Åna-Sira - utenom tidspunkt for dag-legevakt 

 

Adresse

Legevakt Egersund: Dalane Interkommunale Legevakt - Egersund sjukehus, Sjukehusveien 38 b, 4373 Egersund

Legevakt Flekkefjord: Engvald Hansens vei 6, 4400 Flekkefjord

Til toppen