Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Offentlig støtte / prosjekter

Offentlig støtte / prosjekter

Sokndal kommune har fått støtte til 3 utbyggingsprosjekter for bredbånd.

Oversikt over offentlig støtte til bredbåndsutbygging
År Beløp Prosjektområde Leverandør Evt.
2019 1 700 000 Lindland - Bakkaåno og Sandbekk - Ålgård Telenor Norge AS
2020 3 750 000 Rekeland - Barstad og Eia - Evje Ikke valgt Anbud er lyst ut. Tilbudsfrist 30.9.21
2021 1 750 000 Løtoft - Omdal - Myssa - Mydland Ikke valgt Skal lyses ut på anbud.
Til toppen