Bredbåndsutbygging med offentlig støtte / prosjekter

Under har vi laget en oversikt over støtte vi har mottatt og søkt om for offentlig bredbåndsutbygging de siste årene.