Offentlig støtte / prosjekter

Se oversikt over støtte vi har mottatt til offentlige utbyggingsprosjekter av bredbånd i tabellen under.

Oversikt over offentlig støtte til bredbåndsutbygging
År Støtte fra RogFk Prosjektområde Leverandør Evt.
2019 1 700 000 Lindland - Bakkaåno og Sandbekk - Ålgård Telenor Norge AS Kontrakt signert mars 2021
2020 3 750 000 Rekeland - Barstad og Eia - Evje Telenor Norge AS Kontrakt signert januar 2022
2021 1 750 000 Løtoft - Omdal - Myssa - Mydland Telenor Norge AS Kontrakt signert mars 2023
2022 1 150 000 Åvendal - Vatland - Herveland - Bakka Ikke valgt Tilsagn mottatt september 2022