Avviksskjema for påstand om utilstrekkelige mottaksforhold