Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Husbanken

Startlån og tilskudd er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som ikke har mulighet til å spare. 

Til toppen