Ordfører / varaordfører

Bjørn-Inge Mydland (Sp) er ordfører i Sokndal kommune i perioden 2023-2027

Har vært varaordfører fra 2019-2023. 

Jeg bor på Mydland. Gift med Mette og har 3 barn som er født i 2000, 2002 og 2010. 

Har til nå i mitt voksne liv vært bonde og undervisningsinspektør ved Sokndal skole.  

Jeg har valgt å si ja til å være ordfører i Sokndal kommune på grunn av at jeg er glad i kommunen min og ønsker å bidra til at vi er en god kommune å vokse opp i og en god kommune å bo i. 

Ved å si ja til å bli ordfører har jeg sagt ja til å kaste meg ut i nye spennende oppgaver og utfordringer. 

Har dere noe dere vil fortelle eller ta opp, er det bare å ta kontakt. 

 

 

Evy Silje Olsen Selebø er varaordfører i Sokndal kommune i perioden 2023-2027

Har sittet i kommunestyret 2019 - 2023.

Jeg bor i Bøbakkan i Sokndal, og er gift med Frank Robert Selebø. Jeg har 2 barn, 3 bonusbarn og 3 barnebarn. Jeg er ansatt i Helse Stavanger og er Region - leder for ambulansetjenesten i Sokndal og Egersund. Jeg er utdannet sykepleier og ambulansearbeider og har bygget på kompetansen med studiet Organisasjon og ledelse.

Jeg er både stolt og ydmyk over å ha fått rollen som Varaordfører i Sokndal kommune. Sokndal er en kommune som er under stadig utvikling. Det å kunne få lov til å delta og forme kommunen i årene som kommer politisk ser jeg på som en fin utfordring.

Våre kommunale tjenester skal alltid etterstrebes til å være best mulig for innbyggerne våre. Helse, oppvekst, inkludering, idrett, kultur og frivillighet er nøkkelord for gode oppvekst muligheter i vår kommune.

Vårt næringsliv må ha gode vilkår til å kunne drive fornuftig og bærekraftig, og vi må være en kommune som legger til rette for vekst.

Som folkevalgt ønsker jeg å være en Varaordfører som skal bistå og hjelpe Ordfører Bjørn Inge Mydland, samt å være der for alle innbyggere og medarbeidere i Sokndal kommune.

Alle er velkommen til å ta kontakt. 

Kontakt oss

Bjørn-Inge Mydland
Ordfører
E-post
Mobil 48 27 38 55
Evy Silje Olsen Selebø
Varaordfører
E-post
Mobil 91 80 49 68