Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Betaling av eiendomsskatt

Betaling av eiendomsskatt

Eiendomsskatten faktureres sammen med kommunale eiendomsgebyr. Det vil si at du får eiendomsskatt og kommunale eiendomsgebyr på samme faktura. 

Eiendomsskatten betales i 2 terminer med forfall: 

  • 30.mars for første halvår
  • 30 september for andre halvår

Fakturamottaker

Faktura blir sendt til tinglyst hjemmelshaver, eller en av hjemmelshaverne hvis det finnes flere. Hvis reell eier er andre enn tinglyst hjemmelshaver må kommunen få dokumentasjon på hvem som er korrekt eier. 
 

Anbefaler bruk av e-faktura og/eller avtalegiro

Vi anbefaler bruk av e-faktura ved betaling av kommunale krav. Det betyr at alle dine fakturaer kommer i din nettbank og alle opplysninger om hva du betaler for ligger der så lenge du selv bestemmer. Du trenger bare å godkjenne faktura for at den skal bli betalt. 
 

Legalpant

Både eiendomsskatt og kommunale eiendomsgebyr har legalpant i eiendommen. Det vil si at kommunen har pant før opptak av eventuelle 1.prioritets pantelån på eiendommer. 
 

Eierskifte

Hvis tidligere eier ikke har betalt eiendomsskatten (eller kommunale eiendomsgebyr) blir eventuelle ubetalte krav en heftelse på eiendommen som ny eier må betale. 

Ved bruk av eiendomsmegler ved kjøp/salg av eiendom blir dette normalt klargjort. Hvis noen selger/kjøper en eiendom privat er det viktig at det blir tatt stilling til hvem som skal betale hva. Eventuell splitt av faktura for kommunale avgifter mellom kjøper og selger er en avtale mellom disse to partene og ikke kommunens anliggende. 

Ønsker du som selger/kjøper informasjon om heftelser som foreligger kan man sende inn en forespørsel i Infoland
 

Hva skjer hvis du ikke betaler?

Hvis du ikke betaler eiendomsskatten ved forfall vil kommunen sende deg varsel. Det vil påløpe både forsinkelsesrente og purregebyr. 

  1. Inkassovarsel (1.purring) sendes ca.14 dager etter forfall. 
  2. Betalingsoppfordring/4-18 varsel (2.purring) sendes etter inkassovarselets forfall. Den rettslige inkassoen starter ca. 2 måneder etter opprinnelig forfall. Det vil da bli sendt begjæring om tvangssalg av eiendommen til tingretten. 
Til toppen