Leverandørinformasjon

Krav til faktura

Alle som leverer en vare eller tjeneste til Sokndal Kommune skal levere en faktura i EHF-format. 

Vi benytter Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) løsning. 

Fakturamottaker er kommunens organisasjonsnummer 964965692 som er innmeldt i ELMA

Krav til hva fakturaen skal inneholder finner du i bokføringsforskriften kapittel 5-1.

 

Hvis du ikke leverer EHF i dag 

Dersom du ikke leverer faktura via EHF ber vi deg sende faktura i pdf format på mail til okonomi@sokndal.kommune.no. 

Krav til pdf på mail: 

  • Faktura skal være av god lesbar kvalitet
  • Faktura og vedlegg skal være slått sammen til en fil
  • Dersom det er sendt EHF skal det ikke sendes kopi på mailadresse ovenfor
     

Du kan lese mer om EHF her: