Offentlig flagging

Kommunestyret vedtok den 09.12.19 i sak 089/19 flaggreglement for Sokndal kommune. 

Flaggreglementet gjelder flagging ved kommunalt eide bygg eller kommunalt eide flaggstenger

Flaggreglementet kan du lese her (PDF, 264 kB).

Kontakt oss

Sentralbord
E-post
Telefon 51 47 06 00