Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Koronavaksinering 4. dose i Sokndal kommune begynner nå!

Koronavaksinering 4. dose i Sokndal kommune begynner nå!

Folkehelseinstituttet anbefaler en ny oppfriskningsdose for følgende målgrupper:

  • Personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere. Oppstart 1 juli.
  • Personer 65 til 74 år, og personer 18 til 64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19. Planlagt oppstart 1 september. 

Fra og med uke 27 vil personer over 75 år og/eller tilhørende Solbø og omsorgsboligene få tilbud om en 4. oppfriskningsdose. 

Fra og med uke 30 vil det være tilbud om drop-in vaksinering for alderen 75 år og eldre i kinosalen.

Uke 30: 28.07 12.00 – 15.00

Uke 31: 04.08 12.00 - 15.00

Uke 32: 08.08 12.00 – 15.00

Uke 33: 18.08 13.00 – 16.00

Uke 34: 25.08 13.00 – 16.00  

Oppfriskningsdosen kan tilbys tidligst fire måneder etter siste oppfriskningsdose og minimum 3 uker etter gjennomgått infeksjon. Gjennomgått omikron infeksjon ser ut til å gi en lavere grad av immunstimulering sammenlignet med tidligere varianter. Anbefalingen om en ny oppfriskningsdose for nevnte målgrupper gjelder derfor uavhengig av om man nylig har gjennomgått infeksjon.

Fhi vil vurdere behov for en ny oppfriskningsdose til øvrige deler av befolkningen, altså for de under 65år uten underliggende risikotilstander, på et senere tidspunkt når det foreligger mer informasjon om videre smitteutvikling.

Ta kontakt med koronatelefonen ved spørsmål: 51470707.

Til toppen