Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Aktuelt

Til pasienter og pårørende ved Solbø sjukeheim

 Alle over 65 år er nå anbefalt en oppfriskningsdose av koronavaksine.  

OPPFRISKNINGSDOSE TIL ELDRE OG SYKEHJEMSBEBOERE

Regjeringen har, etter råd fra Folkehelseinstituttet (FHI), besluttet å tilby en oppfriskningsdose (boosterdose) til de eldre aldersgruppene. Det anbefales å starte med vaksinasjon til aldersgruppen 85 år og eldre samt sykehjemsbeboere. Den tredje vaksinedosen kan gis tidligst 6 måneder etter at de har fått sin andre vaksinedose. Oppfriskningsdosene til gruppen som er 85 år og over etterfølges av en trinnvis oppfriskningsvaksinering av 75-84-åringene og deretter 65-74-åringene.

Det er ikke grunnlag for en anbefaling om oppfriskningsvaksine til den øvrige befolkningen foreløpig.

En oppfriskningsdose er en vaksine til personer som har hatt god effekt av de to første vaksinedosene, men som over tid får dårligere beskyttelse mot å bli alvorlig syk eller dø dersom de smittes med koronaviruset. Målet med en slik oppfriskningsdose er å øke beskyttelsen mot å bli alvorlig syk ved smitte, bedre forutsetningene for høy grad av beskyttelse også mot nye virusvarianter, samt å forlenge beskyttelsen.

 

                                                                                                                                                                        Folkehelseinstituttet

 

I Sokndal kommune vil alle på Solbø sjukeheim få dette først, før influensavaksinen kommer. Det må være minst 1 uke mellom korona- og influensavaksine. Vi legger ut informasjon om andre grupper senere.

Alle pasienter på Solbø som har fått 2 vaksinedoser der den siste er for minst ½ år siden, vil få 3. dose.

Vaksinen vil bli gitt på avdelingene i uke 42 og 43 (18.10.21 – 29.10.21) Ta gjerne kontakt med sykepleier på avdelingen der pasienten hører til dersom dere har spørsmål om vaksineringen.

Til toppen