Smittesituasjon og vaksinering - oppdatert informasjon 7/1-22

Her finner du oppdatert informasjon om smitteutbruddet og vaksinering.

Smittesituasjonen

Sokndal kommune har registrert 23 nye smittetilfeller i perioden 2.1 til og med 6.1. De fleste nye smittetilfeller i kommunen kommer nå fra ulike kilder. Selskaper og sammenkomster i forbindelse med jul- og nyttårsferien er hovedforklaringen på at smitten nå øker. 75 % av påviste smittetilfeller i vårt distrikt er omicronvarianten av viruset.


Testregime i enkelte klasser på skolen

Tirsdag ble det gjennomført frivillig hurtigtesting av alle elever i forbindelse med skolestart etter nyttår. Ingen elever fikk positiv test. Imidlertid er det registrert smitte blant 2 ansatte på skolen i etterkant. Som en følge av dette er det nå testregime i 3 klasser.


Vaksinering

Vaksineringen i kommunen pågår for fullt. Torsdag 6. januar ble det satt ca. 300 vaksinedoser. For det aller meste er dette oppfriskningsdoser, men også noen første og andre doser ble satt. Kommunen forsetter med ukentlig dropp-in framover, men en regner med at omfanget vil gå ned ettersom de fleste over 18 år nå har fått, eller får sin oppfriskningsdose snarlig.

Neste dropp-in dag:

Onsdag 12. januar kl. 15.00 – 19.00 i kinoen

Personer med sterkt nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller medikamentbruk kan få 4. dose dersom det har gått 3 måneder fra 3. dose.

Vi har tidligere informert om vaksinetilbud til 5-11 åringer med alvorlig grunnsykdom. Denne vaksineringen foregår i Eigersund og mer informasjon finner du her.

Koronavaksinen er anbefalt til gravide. Mer informasjon finner du her.


Økt risiko for uvaksinerte

FHI påpeker i en ny artikkel det høye smittetrykket i samfunnet og hvilken risiko dette medfører for uvaksinerte. Alle som har valgt bort vaksine tidligere er velkommen til vaksinering på alle dropp-in dager! Mer om dette fra FHI kan du lese her.