UngdomsLOS

UngdomsLOS jobber med ungdom i alderen 13-23 år som har utfordringer med skoletilknytning. 

Det kan være ungdom som har høyt skolefravær og som av ulike årsaker har vansker med å være tilstede på skolen.

Det kan også være ungdom som har sluttet sin videregående utdanning, men som ønsker hjelp til å komme tilbake til skole eller arbeid. 

Målet er å støtte ungdommen slik at de kan få mindre fravær, økt mestringsfølelse og trivsel på skolen. 

 

UngdomsLOS kan bidra med å:

  • Være tilstede på ungdommens egna arenaer.
  • Følge opp enkeltelever med motivasjonssamtaler og veiledning. 
  • Sikre god overgang til videregående skole.
  • Samarbeid med foresatte eller andre omsorgspersoner for å støtte ungdommen.
  • Leksegjøring mandag kl. 14:00 - 15:00.
  • Henvise videre til andre tjenesteutøvere og være støttespiller i møte med disse. 
  • Være koordinator i tverrfaglig møter og føre BTI stafettlogg. Planlegge og evaluere tiltak sammen med ungdommen. 

Kontakt med ungdomsLOS

Alle kan ta kontakt med losen, privatpersoner, skolen eller andre offentlig ansatte. 

For å avtale møte med losen kan du ringe, sende sms eller mail. 

Kontakt oss

Lene Dversnes
Barnekoordinator
E-post
Telefon 47 97 32 93