Ferie og fridager

Alle barn i barnehagene skal ha minst 4 uker ferie i løpet av et barnehageår.

Tre av disse ukene skal være sammenhengende og i skolens sommerferie.

Barnehagene har fem planleggingsdager i løpet av et barnehageår. Disse dagene brukes til kursing av personalet eller til planlegging i barnehagene. Da holder barnehagene stengt.

Alle barnehagene har felles planleggingsdager og samkjører dette som regel med Sokndal skole.

Ta kontakt med den enkelte barnehage for mer informasjon:

Bø barnehage

Læringsverkstedet Frøyland gårdsbarnehage

Øyno FUS barnehage

Kontakt oss

Merete Grimestad
Kommunalsjef Oppvekst og kultur
E-post
Telefon 41 61 95 83