Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Ferie og fridager

Ferie og fridager

Alle barn i barnehagene skal ha minst 4 uker ferie i løpet av et barnehageår.

Tre av disse ukene skal være sammenhengende og i skolens sommerferie.

Barnehagene har fem planleggingsdager i løpet av et barnehageår. Disse dagene brukes til kursing av personalet eller til planlegging i barnehagene. Da holder barnehagene stengt.

Alle barnehagene har felles planleggingsdager og samkjører dette som regel med Sokndal skole.

Ta kontakt med den enkelte barnehage for mer informasjon:

Bø barnehage

Frøyland gårdsbarnehage

Øyno FUS barnehage

Kontakt oss

Johannes Sirevåg
Pedagogisk veileder
E-post
Telefon 51 47 06 43
Til toppen