Barnehagefakta

Barnehagefakta presenterer relevant og påligelig informasjon om norske barnehager, og er primært rettet mot foreldre som ønsker å orientere seg i barnehagetilbudet før de skal søke barnehageplass.

Her kan du søke opp barnehagefakta for barnehagene i Sokndal kommune

Planer og lovverk

Alle barnehager må følge nasjonale lover og planer. Sokndal har kun private barnehager. Disse har egne planer og vedtekter som står på barnehagens hjemmeside. 

Nasjonale lover og planer

Lokale planer og vedtekter

Kontakt oss

Merete Grimestad
Kommunalsjef Oppvekst og kultur
E-post
Telefon 41 61 95 83