Søk barnehageplass

For å bli bedre kjent med barnehagene før du søker, er det åpen dag onsdag 7.februar kl. 09.30-13.00 i alle tre barnehagene. Velkommen!

 

Velkommen som søker til barnehageplass i Sokndal. Sokndal kommune har felles opptak for alle barnehagene, og dette gjøres her gjennom kommunens søknadsportal.

NYTT for 2024 er at barnehagene har ett felles opptak i året. Det er søknadsfrist 1.mars, med mulighet for oppstart 14.august eller 2.januar.  Det betyr at det som hovedregel tas inn barn i barnehagene to ganger i året, og ikke fortløpende, som tidligere år. Søknader med særskilte behov vil bli behandlet individuelt underveis i barnehageåret.

Søknad om barnehageplass

Kontakt oss

Monica Åros Zebrowski
Pedagogisk rådgiver
E-post
Telefon 99 52 98 46