KUTT

Hva er KUTT (konsulasjonsteamet i Dalane)?

Konsultasjonsteamet i Dalane er en tverrfaglig gruppe som kan kontaktes når du har bekymring, mistanke om, eller er i ferd med å avdekke seksuelle overgrep, vold eller annen mishandling mot barn. Dersom du ønsker å få drøftet en sak kan du ta kontakt med konsultasjonsteamet.

Sammensetning av teamet

Teamet består av representanter for helsestasjonen, BUP, barneverntjenesten, Politiet, mestringsenheten og familievernkontoret.  

Kontaktinformasjon

Telefonnr.: 917 20 752

E-post: kutt@eigersund.kommune.no