Familieveileder

Noen ganger kan familielivet være vanskelig og da kan det være godt å ha noen å snakke med. Å være foresatte kan oppleves som en berg- og dalbane av gleder, bekymringer, sterke følelser, ulike problemstillinger og spørsmål.

Familieveileder ønsker å gi barnefamilier tidlig hjelp, slik at små utfordringer ikke utvikler seg til store vansker. Målet er å støtte familien i de endringer de selv ønsker.

Familieveileder er et gratis lavterskeltilbud for alle familier med barn i alderen 0-16 år.

 

Dette kan familieveileder tilby

  • Samtaler med hele eller deler av familien.
  • Råd og veiledning knyttet til barnets behov, utvikling og adferd.
  • Veiledning i kommunikasjon og samspill mellom foresatte og barn.
  • Samarbeid, konflikthåndtering og grensesetting.
  • Veiledning og støtte til familier som har barn med særskilte behov.
  • Veiledning og støtte ved samlivsbrudd - holde fokus på barnet.
  • Kartlegge hvilke utfordringer/ behov familien har og veilede de til riktig tjeneste og tiltak. 
  • Foreldreveiledning med cos-p (circle of sercurity parenting) individuelt, som par eller i grupper.
  • Deltakelse i samarbeid med andre instanser ved behov.

Du trenger ikke henvisning, vedtak, diagnoser eller fylle ut skjema for å få hjelp. Vi har taushetsplikt.
 

Hvem kan ta kontakt

Foresatte som opplever at de er bekymret for barnet.

Foresatte som opplever at samspill med barnet er vanskelig og utfordrende.

Andre instanser som jobber med familien kan ta kontakt etter avtale med foresatte.

Foresatte kan kontakte helsesykepleier på helsestasjonen eller skolen eller ta direkte kontakt med familieveileder.

Kontakt oss

Monika Laupstad
Familieveileder
E-post
Mobil 96 94 31 24