Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Hjelp til familier, barn og unge (BTI)

Hjelp til Familier, barn og unge

Sokndal skal være en trygg og god kommune for barn å vokse opp i. Av og til oppstår det likevel utfordringer som gjør at barnet og/eller familien kan ha behov for hjelp fra kommunen. Derfor er vi i ferd med å implementere BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats) som er en arbeidsmodell som skal sikre at gravide, barn, unge og foreldre får den oppfølgingen og hjelpen de trenger. Formålet er tidlig innsats, helhetlig og koordinert hjelp, samt medvirkning for barn, unge og foreldre.

Vi er i prosess med å lage en digital handlingsveileder som skal lett være tilgjengelig for kommunens innbyggere og ansatte, og som beskriver hva du kan forvente og hvordan vi skal jobbe. Denne skal være i full drift fra skoleåret 2021/22.  I dette arbeidet deltar erfaringskonsulenter, skole, barnehage, tillitsvalgt og hjelpetjenestene som jobber med barn, ungdom og familier

 

Les ellers mer her

Kontakt oss

Linda Øvestad Olsen
Koordinator barn og ungdom
E-post
Mobil 996 22 768
Til toppen