Hjelp til Familier, barn og unge

Hva gjør du dersom du selv eller noen du kjenner trenger hjelp?

Det skal være trygt og godt for barn og unge å vokse opp i Sokndal. Av og til oppstår det likevel utfordringer og vanskeligheter som gjør at ikke alle har det så bra.

I Sokndal kommune skal utsatte barn og unge få riktig hjelp til riktig tid. Kommunen har derfor ved hjelp av midler fra Bufdir utarbeidet en samhandlingsmodell som skal hjelpe oss å sikre tidlig identifikasjon og koordinert oppfølging av målgruppen på tvers av tjenester og nivå.

En viktig del av denne modellen er handlingsveilederen for Bedre Tverrfaglig Innsats / BTI. Denne forteller deg hvordan en skal gå fra undring/bekymring til handling. Denne skal benyttes av alle som jobber med barn/unge/familier i kommunen! 

https://sokndal.samhandlingsmodell.no/ 

https://sokndal.bedreinnsats.no/

 

Kontakt oss

Linda Øvestad Olsen
Barnekoordinator
E-post
Telefon 99 62 27 68