Sokndal kommune

Hjelp til Familier, barn og unge

Hjelp til Familier, barn og unge

Hva gjør du dersom du selv eller noen du kjenner trenger hjelp?

Det skal være trygt og godt for barn og unge å vokse opp i Sokndal. Av og til oppstår det likevel utfordringer og vanskeligheter som gjør at ikke alle har det så bra.

I Sokndal kommune skal utsatte barn og unge få riktig hjelp til riktig tid. Kommunen har derfor ved hjelp av midler fra Bufdir utarbeidet en samhandlingsmodell som skal hjelpe oss å sikre tidlig identifikasjon og koordinert oppfølging av målgruppen på tvers av tjenester og nivå.

En viktig del av denne modellen er handlingsveilederen for Bedre Tverrfaglig Innsats / BTI. Denne forteller deg hvordan en skal gå fra undring/bekymring til handling. Denne skal benyttes av alle som jobber med barn/unge/familier i kommunen! 

https://sokndal.samhandlingsmodell.no/ 

https://sokndal.bedreinnsats.no/

 

Kontakt oss

Linda Øvestad Olsen
Koordinator barn og ungdom
E-post
Telefon 99 62 27 68
Til toppen