Kulturskolens serviceerklæring

Dette kan du forvente deg av kulturskolen.

Sokndal kulturskole skal stå for kvalitet, variasjon og forutsigbarhet. Vi ønsker å tilpasse undervisningen til den enkelte elev så sant det er mulig.

Kulturskolen underviser både individuelt og i grupper. Gruppeleksjoner skal utgjøre minst 30 minutters undervisning per uke, mens individuell undervisning skal utgjøre minst 20 minutter ukentlig.

Kulturskolens personale skal ha et godt samarbeid med foresatte og andre samarbeidspartnere om opplæringen. I løpet av skoleåret skal det avholdes målsettings- og evalueringssamtaler mellom elev/foresatte og lærer. I grupper med mange elever (dans, kunst og film) avholdes det felles elev/foresatte møter.

Alle elever skal i løpet av undervisningsåret få tilbud om å medvirke på minst én konsert, forestilling, utstilling eller prosjekt som inngår i kulturskolens undervisningstilbud.

Ved avlysning av undervisning varsles foresatte/elev via SMS til ønsket mobilnummer.

Kontakt oss

Selmer Simonsen
Kulturskolerektor
E-post
Telefon 97 55 47 94
Mobil 97 55 47 94

Adresse

Skoleveien 2

4380 Hauge i Dalane