Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Tilbud

Tilbud

Skoleåret 2019/2020 har vi følgende tilbud:

Eneundervisning på instrumenter:

 • Piano, keyboard, slagverk, gitar og messinginstrumenter.
 • For barn fra skolealder og ut året de fyller 19 år.

Gruppeundervisning:

 • Barnedans 4-5 åringer
 • Dans 1. - 2. klasse
 • Dans 3. - 5. klasse
 • Dans 6. klasse og eldre
 • Kunstgrupper fra 1. -10. klasse
 • Filmgruppe  fra 4. - 10. klasse
 • Dramagruppe fra. 5. - 8. klasse
 • Teknikergruppe fra 6. - 10. klasse
 • Glade musikanter (Spesialgruppe tilsluttet Dissimilis Norge)

Påmelding Sokndal kulturskole

Kontakt oss

Selmer Simonsen
Kulturskolerektor
E-post
Telefon 51 47 06 42

Adresse

Skoleveien 2

4380 Hauge i Dalane

Til toppen