Tilbud

Skoleåret 2023-2024 har vi følgende tilbud:

Eneundervisning på instrumenter (for barn fra skolealder og ut året de fyller 19 år):

 • Piano:
  • Lære musikk i ulike sjangere
  • Anslags- og fingerteknikk
  • Lære både klassisk stil samt besifringsspill
  • Mulighet til å opptre på kulturskolens konserter
  • Notelesing og rytmeforståelse
  • Spesialtilpasset elevens forutsetninger
 • Keyboard
 • Slagverk:
  • Teknikk
  • Trommenotasjon
  • Rytmeøvelser
  • Introduksjon til forskjellige musikkstiler
  • Samspill i band
  • Konsertopptredener
 • Gitar:
  • Akkorder
  • Rytme
  • Fingerspill
  • Teori
  • El-gitar
  • Introduksjon til forskjellige musikkstiler
  • Samspill i band
  • Konsertopptredener
 • Messinginstrumenter:
  • Grunnleggende lydproduksjon og klang
  • Teknikk, register og fleksibilitet
  • Repertoar fra ulike sjangere
  • Mulighet for deltakelse på konsertene.
  • Spesialtilpasset undervisning til hver enkelt elev
  • Samspill i grupper og korps
 • Orgel
 • Sang

Gruppeundervisning:

 • Dans:

Sokndal Kulturskole tilbyr dans fra fylte 4 år t.o.m. 19 år. Elevene deles inn i aldersbaserte grupper:

 • Barnedans 4 år - 1.klasse
 • Kidz 2. - 4.klasse
 • Tweens 5. - 7.klasse
 • Ungdom 8.klasse - 19 år

I gruppen Barnedans legges det stor vekt på danseglede samtidig som det øves på grunnleggende ferdigheter og bevisstgjøring av bruk av kroppen, vi er lett innom forkjellige dansestiler men det blir ikke lagt fokus på dette.

På Kidz og Tweens undervises det i Jazzballett og Kreativ dans. De har også noe improvisasjon.

Ungdom undervises i Jazzballett, Kreativ dans og Moderne dans. Her jobber vi også mer med improvisasjon. Danseglede er selvsagt viktig i de eldre gruppene også, men her fokuseres det mer på teknikk og formidlingsevne.

Vi har ikke nivåinndelt gruppene, men kravene øker etter alderen, men tilrettelegges den enkeltes ferdigheter.

 • Ballett 2. - 6.klasse
 • Kulturskolekor 1. - 7.klasse
 • Kunstgrupper fra 5. - 10.klasse
 • Filmgruppe fra 6.trinn - 18 år:
  • Håndtering av videokamera og tilbehør
  • Planlegge og gjennomføre filmer
  • Videoredigering på PC
  • Animasjon og effekter
  • Vise frem filmer på konsertene våre
 • Teknikergruppe fra 6.trinn - 18 år:
  • Håndtere lyd og lysanlegg
  • Oppkobling av kabler og annet tilbehør
  • Bruk av digitale verktøy til lyd og lys
  • Styre lyd og lys på konserter
 • Kokkekunst fra 8. - 10.klasse
 • Glade musikanter (Spesialgruppe tilsluttet Dissimilis Norge)

Påmelding Sokndal kulturskole

Kontakt oss

Selmer Simonsen
Kulturskolerektor
E-post
Telefon 97 55 47 94
Mobil 97 55 47 94

Adresse

Skoleveien 2

4380 Hauge i Dalane