Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Mobbeknappen

Mobbeknappen

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Skolen skal hele tiden jobbe for å få et best mulig skolemiljø og at skolen skal oppleves som trygg og god for elevene. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort.

Alle voksne som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra og gripe inn mot mobbing og annen krenking. De skal også varsle rektor hvis de får mistanke og kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt.

Mer om trygt og godt skolemiljø

 

Sokndal skole - jeg vil melde fra om skolemiljø
Felt merket med * må fylles ut

Kontakt oss

Bjørn Inge Mydland
Rektor Sokndal skole
E-post
Telefon 51 47 07 00

Åpningstider

Kontortider:

08.00 - 15.00  mandag - fredag

Adresse

Skoleveien 2

4380 Hauge i Dalane

Til toppen