Åpningstider og priser

Sokndal SFO følger skoleruten, men har tilbud om ferieåpent SFO i høstferien, vinterferien og de to første ukene av sommerferien.

SFO åpner kl. 06.45 og stenger kl. 16.00

                         Morgen:                                 Ettermiddag:

  Mandag          kl. 06.45 - 08.15                     kl. 12.05 - 16.00

  Tirsdag           kl. 06.45 - 08.15                     kl. 14.00 - 16.00

  Onsdag          kl. 06.45 - 08.15                     kl. 12.05 - 16.00  

  Torsdag          kl. 06.45 - 08.15                     kl. 14.00 - 16.00

  Fredag           kl. 06.45 - 08.15                     kl. 12.05 - 16.00 

 

Vi har åpent 4 uker ekstra i året.  

Høstferien:                 åpent mandag til fredag                                kl. 06.45-16.00

Vinterferien:               åpent mandag til fredag                                kl. 06.45-16.00

Sommerferien:           de 10 første virkedagene etter skoleslutt      kl. 06.45-16.00

 

Priser fra 01.01.24:

Det er bestemt at 1. , 2. og 3.trinn skal ha tilbud om gratis kjernetid i SFO fra høsten 2024. Kjernetiden er på 12 timer og dere søker på valgfrie dager. Ved behov for mer enn 12 timer søker dere plass på det tilbudet som en ønsker, og det trekkes fra 12 timer av pris, se tabell nedenfor.

Telling av timer, uavhengig av leveringstid og henting:

  • Morgener: 1,5 time
  • Mandag, onsdag og fredag ettermiddag: 4 timer
  • Tirsdag og torsdag ettermiddag: 2 timer

Dager man velger opphold på er fast hver uke. Ønsker man endringer i løpet av skoleåret, kan dette ordnes fra måneden etter hvis det er nok bemanning på ønskede dager.

Her er en oversikt over hvilke tilbud Sokndal SFO har:

I tillegg vil det faktureres for matpenger, 35,80 kr pr antall ettermiddager. Maks 179 kr mnd. Kjernetiden er på 12 timer og dere søker på valgfrie dager. Ved behov for mer enn 12 timer søker dere plass på det tilbudet som en ønsker, og det trekkes fra 12 timer av pris, se tabell nedenfor.

OppholdPris pr mnd (11 mnd)
1.-3.trinn 0 - 12 t. Gratis kjernetid0,-
1.-3.trinn 0 - 16 t. Uten ferie inkl. gratis kjernetid522,-
1.-3.trinn 17 - 20 t. Uten ferie inkl. gratis kjernetid1032,-
1.-3.trinn 21 - 24 t. Uten ferie inkl. gratis kjernetid1561,-
  
1.-3.trinn 0 - 12 t. Gratis kjernetid med ferie 397,-
1.-3.trinn 0 - 16 t. Med ferie inkl. gratis kjernetid919,-
1.-3.trinn 17 - 20 t. Med ferie inkl. gratis kjernetid1429,-
1.-3.trinn 21 - 24 t. Med ferie inkl. gratis kjernetid1958,-
  
4.trinn 0 - 16 t. Uten ferie2090,-
4.trinn 17 - 20 t. Uten ferie2580,-
4.trinn 21 - 24 t. Uten ferie3120,-
  
4.trinn 0 - 16 t. Med ferie2487,-
4.trinn 17 - 20 t. Med ferie2977,-
4.trinn 21 - 24 t. Med ferie3517,-
  
Ferie uten fast SFO plass596,-

Søknadsskjema finner dere under SFO på Visma nettversjonen.

https://skole.visma.com/sokndal/Account/Login?returnUrl=%2Fsokndal%2FAccount%2FLogOff

 

Har du lav inntekt, kan du få lavere pris

Regjeringen er opptatt av å redusere foreldrebetalingen for familier med lav inntekt. Ordningen sikrer at ingen familier skal bruke mer enn maksimalt seks prosent av inntekten sin til å betale for ein SFO-plass.

SFO-plass for elever med særskilt behov i 5.-7. klasse er gratis.

Søknadsskjemaet ligger inne på Visma.

Vi behandler søknader om lavere pris gjennom hele året, men ordinær søknadsfrist er 1. juni. 

  • Får du søknaden om lavere pris godkjent, gjelder det for et skoleår om gangen. Du må derfor søke på nytt hvert skoleår. 
  • Får du søknaden om lavere pris godkjent, gjelder det fra måneden etter du har sendt søknaden.

Du har rett til å klage om du ikke får redusert pris. Klagefristen er tre uker etter at du har fått vedtaket. En eventuell klage må være skriftlig.

Du sender klagen til: Sokndal kommune, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane.

Hovedutvalg for levekår er klageinstans.

Kontakt oss

Cecilie Mysing
Leder SFO
E-post
Telefon 95 81 05 23

Adresse

Skoleveien 2

4380 Hauge i Dalane