Jodtabletter ved en eventuell atomulykke

Foto: Legemiddelverket

 

Radioaktiv forurensning og stråling kan gi helseskader. Dersom en atomhendelse rammer oss, vil Kriseutvalget for atomberedskap, ledet av Statens strålevern, komme med råd eller pålegg om hvordan vi kan beskytte oss. Aktuelle tiltak er å være inne og eventuelt å ta jodtabletter. Det er ikke aktuelt å gå i bomberom.

Jodtabletter vil være aktuelt for:

  • Barn og unge under 18 år
  • Gravide
  • Ammende
  • Voksne opp til 40 år

 

Sokndal kommune lager av tabletter på helsestasjonen, det er også anbefalt å ha tabletter hjemme.

Kommunen har 1240 jodtabletter på lager til alle under 18 år og til gravide og ammende.  De mellom 18 og 40 år som ønsker å ha jodtabletter på lager, kan kjøpe disse på apotek og oppbevare dem hjemme. I en aktuell situasjon vil vi sende ut SMS med informasjon. Utdeling er planlagt ved helsestasjonen, men det kan også være aktuelt med utdeling i skolen og barnehagene, der helsestasjonen står for utdeling.

Her er lenke til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (www.dsa.no/atomberedskap)