Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer.

Kommuneoverlegen har myndigheten innen miljørettet helsevern, og avdeling for miljørettet helsevern ved Rogaland brann og redning IKS er rådgivere/saksbehandlere for kommuneoverlegen.

For mer informasjon om de ulike faktorer i miljøet som kan påvirke helsen.

Kontakt oss

Sentralbord
E-post
Telefon 51 47 06 00