Ergoterapi for barn og voksne

Ergoterapeut kan hjelpe med ulik oppfølging i forhold til bruk av hjelpemidler og tilpasning av hjem, som kan  bidra til at du får økt mestring og større kontroll over egen hverdag. 

 

Hjelpemiddelformidling

Kartlegging av behov for hjelpemidler

Søknader og tilpasning av hjelpemidler

Henvisning til hjelpemiddelsentralen for utprøving/hjelp til vurdering

Kartlegging og veiledning i boligsaker for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Hverdags-rehabilitering

Hørsels-kontakt

Individuell oppfølging etter henvisning fra spesialisthelsetjenesten

 

Tjenesten prioriterer voksne og barn med behov for tverrfaglig oppfølging

Kontakt oss

Lena Terese Stene
Ergoterapeut
E-post
Telefon 40 02 09 94

Åpningstider

Kl 07.30-15 

Alle ukedager, unntatt torsdag