Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Informasjon fra Sokndal kommune - les her

Neste drop-in vaksinering er Onsdag 9. februar kl. 15.00 – 17.00 i kinosalen

Ergoterapi for barn og voksne

Ergoterapi for barn og voksne

Ergoterapeut kan hjelpe med ulik oppfølging i forhold til bruk av hjelpemidler og tilpasning av hjem, som kan  bidra til at du får økt mestring og større kontroll over egen hverdag. 

 

Hjelpemiddelformidling

Kartlegging av behov for hjelpemidler

Søknader og tilpasning av hjelpemidler

Henvisning til hjelpemiddelsentralen for utprøving/hjelp til vurdering

Kartlegging og veiledning i boligsaker for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Hverdags-rehabilitering

Hørsels-kontakt

Individuell oppfølging etter henvisning fra spesialisthelsetjenesten

 

Tjenesten prioriterer voksne og barn med behov for tverrfaglig oppfølging

Kontakt oss

Lena Terese Stene
Ergoterapeut
E-post
Mobil 400 20 994

Åpningstider

Kl 07.30-15 

Alle ukedager, unntatt torsdag 

Til toppen